Štipendisti OZ Amos - ročné štipendium vo výške 20 000,- Sk (663,88 €)

Školský rok 2013/2014

02.09.2013 09:00
Eduard Batmendijn                

Školský rok 2012/2013

02.09.2012 09:00
Monika Bolešová, Ľuboš Nagy

Školský rok 2011/2012

02.09.2011 09:00
Mária Šarniková, Dávid Selep

Školský rok 2010/2011

02.09.2010 09:00
Anna Hriňáková, Valéria Haľamová

Školský rok 2009/2010

02.09.2009 09:00
Tomáš Sedlačko, Lenka Maníková

Školský rok 2008/2009

02.09.2008 09:00
Dominika Fedáková, Katarína Priputenová

Školský rok 2007/2008

02.09.2007 09:00
Katarína Dlugošová, Dana Pristašová

Školský rok 2006/2007

02.09.2006 09:00
Júlia Batmendijnová, Matúš Fedák

Školský rok 2005/2006

02.09.2005 09:00
Miroslava Ištoková, Ján Štefančík

Školský rok 2004/2005

02.09.2004 09:00
Daniela Kuliková, Miroslava Sovičová

Školský rok 2003/2004

02.09.2003 09:00
Miroslav Pješčak, Františka Marcinová