Správna rada

Mgr. Anton Karniš

prezident

 

Telefón:

Email: riaditel@ozamos.sk

Mgr. Gabriela Malastová

tajomník

Telefón:

Email:

PaedDr. Michal Biganič

člen

Telefón:

Email:

PaedDr. Štefan Joštiak

člen

Telefón:

Email:

Mgr. Ján Sivuľka

člen

Telefón:

Email:

RNDr. Viera Mikulová

člen

Telefón:

Email:

MUDr. František Orlovský

člen

Telefón:

Email:


Dozorná rada

JUDr. Anna Aftanasová

člen

Telefón:

Email:

Mgr. Alexander Leško

člen

Telefón:

Email:

Ing. Jozef Kandráč

člen

Telefón:

Email: