Otázky a odpovede

Kam môžem prispieť?

Príspevok pre občianske združenie Amos v Starej Ľubovni, môžete posielať alebo priamo vložiť do OTP Banka Slovensko, a. s., na číslo účtu: 72 20 217 / 5200.