Motto:

 

„Veľkosť a šľachetnosť človeka sa pozná podľa schopnosti byť vnímavý k svojmu okoliu a vedieť podať pomocnú ruku inému v momente, keď to najviac potrebuje“.

 

Už desať rokov sa OZ Amos riadi týmto mottom a nezištne pomáha a podporuje mimoriadne nadané deti v našom regióne v rozvíjaní ich schopností a talentu.

 

Cieľom združenia je finančná podpora mimoriadne talentovaných žiakov a žiakov študujúcich v zahraničí.  Za desať rokov svojej existencie podporilo 125 nadaných detí. Vďaka našej pomoci dostali šancu rozvíjať svoj talent žiaci základných, stredných aj vysokých škôl v oblasti umenia, vzdelania a športu.

 

Prezidentom OZ je od jeho vzniku Mgr. Anton Karniš. OZ ako nezisková organizácia sa snaží finančné prostriedky získať z darov, grantov, členských príspevkov, odvodom percenta z dane a svoje plány tak môže realizovať aj vďaka dobrovoľníckej práci.

 

História projektu

V príprave ...