Rok 2014

20.03.2014 15:57

( k 09 / 2014 )

         -     Batmendijn Eduard                       398,40,- €       štipendium

         -     Ondičová                                     225,00,- €       štipendium

         -     Čačaná Annamária                       125,00,- €       štipendium

         -     Horbaľ Samuel                             200,00,- €       štipendium

         -     Smoleňová Veronika                       33,33,- €       štipendium

         -     Marhevka Marián                            33,33,- €       štipendium

         -     Tokarčík Ondrej                              50,00,- €       štipendium

         -     Štupáková Mária                           100,00,- €       jednorazová finančná pomoc

         -     Koky Erik                                       50,00,- €       jednorazová finančná pomoc

         -     Folklórna skupina KEČERA            100,00,- €       jednorazová finančná pomoc

         -     Šľachtovský Jakub                         100,00,- €       jednorazová finančná pomoc

         -     Chromý Patrik                               100,00,- €       jednorazová finančná pomoc

         -     Kyšeľa Kamil                                200,00,- €       jednorazová finančná pomoc

         -     Vaščáková Jaroslava                     150,00,- €       jednorazová finančná pomoc

         -     Jakubčo Martin                             100,00,- €       jednorazová finančná pomoc

         -     Husár Miroslav                             100,00,- €       jednorazová finančná pomoc

         -     Korčkovský Dávid                         100,00,- €       jednorazová finančná pomoc

         -     Husár Dominik                             260,58,- €       internát, strava