Rok 2013

06.12.2013 18:00
 

Finančný dar:

 
        - Ondičová                      300,00 € - štpiendium 

        - Nagy Ľuboš                  397,98 € - štipendium

        - Bolešová Monika           397,98 € - štipendium

        - Batmendijn Eduard        265,60 € - štipendium

        - Šeľuková Marta            167,00 € - cestovné výdavky

        - Husár Dominik             611,14 € - internát, strava

        - Repka Christopher       100,00 € - šach

        - Repka Matej                 50,00 € - cena OZ Amos

        - Kiss Marek                 100,00 € - jednorazová finančná pomoc

        - Dlugošová Katarína        64,00 € - cestovné výdavky

        - Koky Erik                     50,00 € - jednorazová finančná pomoc