Rok 2012

06.12.2012 18:00

 

Finančný dar:

 

        - Vislocký  - 50,-€

        - Majerčáková – 50,-€

        - ZUŠ Vesleé harmoniky – 200,- €

        - MŠ Vsetínska – 330,- €

        - Gaľová – 50,- €

        - Budzak – 100,- €

        - Ondičová – štipendium / 12 x 25/

        - Husár – 5 x preplatenie internátu a stravy / 342,-€/

        - Dlugošová – 65,67 €