Rok 2010

06.12.2010 18:00
 
1/     Reprezentácia školy a mesta D.Vojčáková 100,-€ /víťazka celosvet.súťaže vo fotografií. Prijatie u ministra školstva SR p.Mikolaja/
 
2/     Jednorázové štipendium  najlepším maturantom: 
            GTV Eva Tyrpáková 50,- €,  
            OA Patrik Kollár 100,-€, 
            GTV Fabiánová 50,-€, 
            Smrek 50,-€, 
            Dlugošová 56,80 €
 
3/     Reprezentácia školy a mesta súbor Ľubovňan – Holandsko 200,-€