Rok 2009

06.12.2009 18:00
 
        1/    Soc.výpomoc pre telesne postihnutú študentku Danielu Haľamovú 165,-€
        2/    Reprezentácia školy a mesta Tomáš Pichnarčík 100,-€
        3/    Reprezentácia na svetovej chemolypiáde K.Dlugošová 150,-€
        4/    Reprezentácia školy a mesta – folklórny súbor Ľubovňan Portugalsko /40 žiakov/ 335,-€
        5/    Soc.výpomoc –Vladimír Šimkovič  50,-€
                    
-rod.Rumanová  200,-€ / tri študentky siroty/