Rok 2008

06.12.2008 18:00
 
        1/     Soc. Výpomoc – Zuzana Murcková 3.000,- Sk, Pavol Halčišák 3.000,- Sk, Beáta Krišandová 3. 000,-
        2/     Reprezentácia mesta a školy: 
 
-  Olympiáda ľudských práv P.Lompart 2.000,- Sk a M.Budzáková 7.500,- Sk
Svetová chem. olympiáda Tunisko K.Dlugošová 3.000,-Sk vreckové a 12.000,-Sk za umiestnenie /2.miesto na svete/
-  J.Borbelyová a Z.Liščinská po 1.200,- Sk za výtvarnú súťaž UNESCO