Rok 2007

06.12.2007 18:00
 
        1/     Predplatenie cestovného pre MOM pri ZŠ Komenského 2 .tis.
        2/     Murcko M. preplatenie cestovného pre študenta v zahraničí 2.tis.
        3/     Súrodenci Bondrovci – soc. Výpomoc 2 x 2,5 tis. = 5. tis.
        4/     Dar OZ Almanach Muszyna  10 000,- Sk