Rok 2006

06.12.2006 18:00
 

1. Jednorázová dotácia končiacim  žiakom ZŠ a SŠ v šk. r. 2005/2006:

 
        ZŠ sv.Cyrila a Medóda: Ondrej Chlebák
        ZŠ na Komenského ul.:Michal Zima
        ZŠ Za vodou : Petra Dlugošová
        ZŠ na Levočskej ul.: Ivana Pavlovská
        ZŠ na Štúrovej ul.: Peter Šuga
        ZUŠ: Alexandra Porembová
        Každý žiak dostal finančnú odmenu vo výške 1 000,- Sk
 
        Obchodná akadémia : Roman Demčišák
        Gymnázium T.Vansovej : Matúš Fedák n/ 4-ročné/ a Lenka Tišáková / 8-ročné/
        SOU na Levočskej ul.: Jozef Kiliány
        SOU, Jarmočná 108: Anna Stempová
        Každý študent dostal finančnú odmenu vo výške 2 000,- Sk
 
        Spolu: 16 000,- Sk
 

2. Sociálna výpomoc pre študentov

 
        Na svojom zasadnutí 02.11.2006 schválila správna rada:
 

        a/ jednorázovú sociálnu výpomoc:

          1. Ivana Bondrová, St.Ľubovňa  5 000,- Sk
          2. Martin Bondra, St.Ľubovňa 10 000,- Sk
          3. Michal Murcko, St. Ľubovňa  5 000,- Sk
 

        b/ doplatok štipendia pre študentov Júliu Batmendijnovú a Matúša Fedáka v šk.r. 2006/2007

Títo študenti získali ročné štipendium 2 000,- zlotých od OZ Almanach Musyzny z Poľskej republiky. Vzhľadom na kurzový rozdiel medzi zlotým a slovenskou korunou im bude OZ  Amos zo svojich prostriedkov vyrovnávať rozdiel do výšky mesačného štipendia 2 000,- Sk.
 
Na svojom zasadnutí 8. Marca 2006 sa správna rada uzniesla poskytnúť jednorázovú finančnú pomoc vo výške 10 tis. Sk Jánovi Suličovi na zmiernenie dopadov po požiari detskej izby – rod.Pavlovských.