Rok 2004

06.12.2004 18:00

 

1. Jednorázové odmeny za reprezentáciu školy končiacim žiakom

 

        Zuzana Batmendijnová – Gymnázium / 8.roč./ : 1 000,- Sk

        Monika Koščáková – Gymnázium /4.roč./: 1 000,-Sk

        Katarína Matavová – Obchodná akadémia : 1 000,- Sk

        Nina Kollárová – ZUŠ : 1 000,- Sk

        Jarmila Hriňová – ZŠ Komenského: 1 000,- Sk

        Katarína Heretiková – ZŠ Za vodou : 1 000,- Sk

        Andrej Vasilik – ZŠ Štúrová: 1 000,- Sk

        Jana Piknová – ZŠ Levočská : 1 000,- Sk

 

2. Finančná pomoc študentom v zahraničí

 

        Martin Choma – študent VŠ /šk.r. 2004-2005/: 10 000,- Sk

 

3. Sociálna výpomoc študentom

 

        Zuzana Gergeľová /šk.r. 2004-2005/: 10 000,-Sk

        Lenka Maniková /šk.r. 2004-2005/: 10 000,-Sk

 

4. Reprezentácia mesta a SR

        FS Ľubovňan – účasť na medzinárodnom folklórnom festivale vo Francúzsku: 20 000,- Sk

 

Podporený žiaci 2004