Rok 2011

06.12.2011 18:00
 

Finančný dar : 

 
            - Janigová – 100,-€
            - Repková – 100,-€ / raňajky u primátora/
            - Grib – 50,-€
            - Dlugošová – 56,60 €
            - Koky – 91,- €
            
            - celý rok štipendium Ondičová – 25 x 12