Rok 2005

06.12.2005 18:00

 

1. Jednorázové odmeny za reprezentáciu školy končiacim žiakom


        Matej Kšenžigh – Obchodná akadémia: 2 000,- Sk
        Ján Šima – Gymnázium T.Vansovej /4.roč./: 2 000,-Sk
        Miroslava Ištoková – Gymnázium T.Vansovej /8.roč./: 2 000,- Sk
        Mária Budzáková – ZUŠ: 1 000,- Sk
        Veronika Bolešová – ZŠ Za vodou: 1 000,- Sk
        Ján Sulič – ZŠ Levočská : 1 000,- Sk
        Katarína Dlugošová – ZS Komenského: 1 000,- Sk
        Emil Horváth – 5 000,- Sk- reprezentant stolný tenis

 

2. Sociálna výpomoc študentom v zahraničí


        Michal Murcko – študent VŠ : 10 000,- Sk

 

3. Sociálna výpomoc študentom


        František Lutz – Gymnázium T.V.: 2 573,- Sk


4. Reprezentácia mesta a SR


        TOM pri ZŠ Štúrová – úhrada nákladov na Medzinárodných majstrovstvách MMTZ Frýdek-Místek, ČR: 5 327,- Sk
 

Správna rada na svojom zasadnutí 28.11.2005 rozhodla o pridelení finančných dotácií žiadateľom v štúdij. roku 2005/2006 v zmysle čl. 2, ods. b stanov takto:
        Martin Choma: 4 000,- Sk
        Dávid Rekl, Michal Burian, Daniel Šak: po 2 000,- Sk
Správna rada upresnila, že pod výbornými študijnými výsledkami sa rozumie prospech do 2,00