Kalendár akcií

Predvianočný koncert

06.12.2013 18:00
Pozývame všetkých na predvianočný koncert, ktorý sa uskutoční v Dome kultúry v Starej Ľubovni zo zočiatkom o 18.00 h. Srdečne ste všetci vítaný.